Pieza realizada para “Proxecto táctil. Probas e texturas” en colaboración con la ONCE