Pieza realizada para «Proxecto táctil. Probas e texturas» en colaboración con la ONCE